Werkwijze

Bouwkundig Ontwerpbureau Van Wijncoop werkt volgens een vaste werkwijze. Uiteraard wordt dit per project en per klant anders ingevuld, zodat wij een persoonlijk ontwerp kunnen maken. In het kort onze werkwijze:

Eerst maken wij een afspraak om kennis met u te maken. Graag doen wij dit bij u op locatie zodat we de sfeer kunnen proeven van uw (t)huis en omgeving. Tijdens dit gesprek bespreken wij uw wensen en uitgangspunten.

Na het eerste gesprek maken wij een geheel vrijblijvende offerte.

Bij goedkeuring wordt samen met u het programma van eisen opgesteld welke wij vervolgens vertalen in een schetsvoorstel. Dit schetsvoorstel wordt in nauw samenwerking met u gemaakt. Hierna bespreken wij het concept met u en de nodige wijzigingen zullen worden aangepast. Na goedkeuring van het concept wordt het plan voorgelegd aan de welstand. Na de goedkeuring van welstand wordt er een definitieve tekening gemaakt en kan de bouwvergunning worden aangevraagd.
Voor de benodigde constructieve berekeningen en eventueel bouwbesluitberekening (o.a. daglicht en ventilatie) die veelal voor een bouwaanvraag noodzakelijk zijn werken wij nauw samen met verschillende bureaus die dit zorgvuldig verzorgen.

Vervolgens kunnen wij indien gewenst een bestek met een duidelijke afwerkstaat opstellen ten behoeve van een offerteaanvraag voor de bouwkosten. Ook kunnen wij tijdens de uitvoering het bouwproces voor u begeleiden en u de nodige inspanningen uit handen nemen. Tijdens de hele (bouw)procedure staan wij met u in contact!

Voor een persoonlijk ontwerp

Untitled Document